Élsportolói ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen
ÉLSPORTOLÓK EGYETEMI TANULMÁNYAIT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

A támogatás célja

Az élsportolói kettős életpálya modell kialakításának támogatására ösztöndíj pályázható az alábbiakban megfogalmazott értékek megvalósításával és az Egyetem hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység esetén.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói közül a továbbiakban élsportolónak tekintjük csapatsportágak esetén a nemzeti bajnokság első osztályában (pl. NBI, Extra Liga, OBI stb.) szereplő csapatok tagjait, az egyéni olimpiai és paraolimpiai sportágak esetén a felnőtt, illetve korosztályos országos bajnokságban 1-3. helyezést elért, továbbá a válogatott sportolókat, a nem olimpiai sportágak esetén, az Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán 1-6. helyezett sportolókat. Cél ezen sportolók sportolói karrierjének, tanulmányainak, valamint a civil életre történő felkészülésének összehangolása, segítése.

Pályázók köre

A pályázati felhívás azoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen (továbbiakban Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak, illetve az Egyetem doktori iskoláiban tanulmányokat folytató állami ösztöndíjas doktoranduszainak szól, akik a tanulmányi követelmények teljesítése mellett élsportolói sporttevékenységet végeznek, és ezzel nagymértékben hozzájárulnak a sportélet sikereihez, fejlődéséhez és az egyetem jó hírnevének öregbítéséhez.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) folyósított pénzbeli juttatás.

A pályázat alap bírálati szempontjai:

 • a pályázó hallgató a pályázat beadását megelőző utolsó aktív félévben legalább 20 teljesített kredittel rendelkezik, kivételt képez ez alól, ha a hallgató olimpiai vagy világversenyre való felkészülés miatt halasztott, ill. passzivált félévet.
 • első évfolyam első féléves pályázó hallgató esetében a hallgató felvételi pontszáma legalább 285 pontot elért,
 • doktorandusz pályázó esetén aktív állami ösztöndíjas hallgató,
 • a pályázó aktív, versenyengedéllyel rendelkező versenysportoló, amelyről és a pályázathoz szükséges eredményről a sportági szakszövetség írásos igazolást ad ki.

Nem pályázhat az a hallgató, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti:

 • évhalasztásra vagy évkihagyásra engedélyt kapott, tehát passzív félévet teljesít,
 • a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltották,
 • a tanulmányai folytatásához szükséges aktív félévre történő bejelentkezést nem végezte el,
 • a végbizonyítvány megszerezte, de a záróvizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítette, vagy sikertelen záróvizsgát tett,
 • a doktori iskolában tanulmányait szünetelteti (passzív félévet teljesít)

Az ösztöndíj forrása

A Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 5.1. függeléke: Élsportolók egyetemi tanulmányait támogató ösztöndíj (3) pontja alapján az ösztöndíj forrása saját bevétel, valamint pályázati forrás, külső partnerrel kötött megállapodásból származó bevétel, külső adomány, hozzájárulás lehet.

A maximális ösztöndíj keret 10 mFt/félév.

Az ösztöndíj mértéke

A hallgatók három kategóriában pályázhatnak, a pályázat évében vagy az azt megelőző naptári évben elért alábbi eredmények esetén:

1. kategória az ösztöndíj javasolt összege 100.000 Ft/hó,

 • olimpiai vagy paraolimpia csapat sportágban, felnőtt kategóriában a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában szereplő csapat tagja, vagy
 • egyéni olimpiai vagy paraolimpiai sportágban, felnőtt kategóriában a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában 1-3. helyezést ért el, vagy
 • akár felnőtt, akár korosztályos nemzeti válogatott és/vagy világversenyeken (Olimpia, Európa-bajnokság, Világbajnokság, Universiade) képviselte Magyarországot.

2. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 80.000 Ft/hó

 • nem olimpiai sportágban, vagy olimpia és paraolimpiai sportág nem olimpiai számában felnőtt kategóriában VB, EB, VK 1-6. helyezést elért sportoló.

3. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 60.000 Ft/hó

 • olimpiai vagy paraolimpiai csapat sportág esetén, az adott sportágban a korosztálya szerinti kategóriában (pl. junior) a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában szereplő csapat tagja.
 • egyéni olimpiai vagy paraolimpiai sportágban, olimpiai vagy paraolimpiai számban a korosztályának megfelelő kategóriában (pl. U23, junior, ifjúsági) a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában 1-3. helyezést ért el,
 • Olimpiai vagy paraolimpiai sportágban, olimpiai vagy paraolimpiai számban a korosztályának megfelelő kategóriában a nemzeti válogatott tagja és/vagy világversenyen versenyeken (korosztályos Európa-bajnokság, Világbajnokság) képviselte Magyarországot

Az ösztöndíj időtartama

Az ösztöndíj a 2021/22-es tanév őszi félévre (5 hónap) vonatkozik.

A pályázaton nyertes hallgatók kötelességei

 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató köteles legjobb tudása szerint képviselni egyesületét és részt venni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem sportrendezvényein (kiemelten MEFOB), illetve – felkérés alapján – aktívan részt vállalnia az Egyetem beiskolázási és PR kommunikációs programjában.
 • Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató a folyósítás tanévében önhibájából nem vesz részt MEFOB versenyen, valamint más, egyetemek közötti versenyeken, illetve nem látogatja rendszeresen a felkészülési edzéseket, a következő tanévben az ösztöndíjból kizárható.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megváltozik vagy szünetel, illetve sporttevékenységét vagy a versenyzést az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, vagy bármilyen okból szünetelteti, a változásról nyolc napon belül köteles tájékoztatni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Campus Tanulmányi Osztályának vezetőjét.

A pályázat benyújtása

A pályázat beadásának határideje: 2021. november 05.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. november 19.

A pályázatot elektronikus úton be kell nyújtani mellékletekkel együtt a következő email címre:

Szerb György Testnevelési és Sport Intézet, intézetigazgató-helyettes: szerb.gyorgy@uni-mate.hu

Pályázati űrlap az Oktatási Igazgatóság honlapjáról letölthető (https://oig.uni-mate.hu Diákjóléti ügyek – Pályázati felhívások menüpont)

A pályázat a határidőre benyújtott dokumentumok alapján kerül elbírálásra.

Csatolni kell:

 • kitöltött pályázati űrlap,
 • sportegyesületi ajánlás a pályázat elnyerésére (egyesület vezetőjének aláírásával, egyesület székhelyének megjelölésével),
 • a pályázatban feltüntetett 2020. és 2021. évi Olimpia, Paraolimpia, VB, EB, VK, Universiade, nemzeti válogatott, Nemzeti Bajnokság legmagasabb osztálya, Nemzeti Bajnokság U23 sporteredményeket igazoló dokumentumok, amelyek a sportoló eredményeit bizonyítják,
 • az egyetem által felhasználható 1 db saját sportfotó, fél oldalas saját bemutatkozó írással,
 • hallgatói jogviszony-igazolás.

A pályázat értékelése

A pályázatot egy bizottság bírálja el, amelynek tagjai:

1. MATE Sportközpont, központvezető
2. MATE – GEAC szabadidő-sport szakosztály-vezető
3. MATE – GEAC, ügyvezető elnök
4. MATE Testnevelési és Sport Intézet, igazgató
5. MATE Testnevelési és Sport Intézet, igazgatóhelyettes
6. EHÖK, sportért felelős elnökségi tag

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és szabályzata alapján jár el az adatkezelés során.

Letölthető pályázati felhívás (PDF)

Pályázati űrlap (docx)