2021/22. tanév őszi félév megkezdése

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem minden hallgatója részére a 2021/22. tanév őszi félév megkezdésével kapcsolatban

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2021/22. tanév időbeosztása elérhető az Oktatási Igazgatóság honlapján az alábbi linken: http://oig.uni-mate.hu/content/tan%C3%A9v-id%C5%91beoszt%C3%A1sa-academi...

I. Beiratkozás/bejelentkezés

A tanév időbeosztása alapján tájékoztatom, hogy az őszi félév bejelentkezési időszaka az alábbiak szerint kezdődik:

Campus

Képzésszint vagy képzések

Bejelentkezés és tantárgyfelvétel kezdete a NEPTUN TR-ben

Szent István Campus (Gödöllő)

két hetes levelező képzések

2021. augusztus 23. (hétfő) 10.00 óra

Szent István Campus (Gödöllő)

nappali munkarendű képzések

2021. augusztus 26. (csütörtök) 8.00 óra

Szent István Campus (Gödöllő)

hétvégi levelező munkarendű képzések

2021. augusztus 26. (csütörtök) 10.00 óra

Budai Campus (Budapest)

nappali munkarendű képzések

2021. augusztus 26. (csütörtök) 12.00 óra

Budai Campus (Budapest)

levelező munkarendű képzések

2021. augusztus 26. (csütörtök) 14.00 óra

Kaposvári Campus (Kaposvár)

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 16.00 óra

Georgikon Campus (Keszthely)

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Károly Róbert Campus (Gyöngyös)

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Szarvas

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Kisvárda

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Beregszász

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Csíkszereda

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Komarno

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Székelyudvarhely

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

Zenta

minden képzés

2021. augusztus 26. (csütörtök) 18.00 óra

 

A bejelentkezési időszak 2021. szeptember 3-án éjfélkor zárul.

A 2021/22. tanév őszi félévére felvételi eljárás során felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozással kapcsolatos információk elérhetők a gólyáknak szóló oldalon: http://oig.uni-mate.hu/content/g%C3%B3ly%C3%A1knak-2021

Ezúton is felhívjuk a felvételt nyert hallgatók figyelmét a beiratkozási kérelem (és az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók figyelmét a képzési szerződés) kitöltésének fontosságára, továbbá a megküldött és közzétett beiratkozási időpontokban pontosan jelenjenek meg, mert tájékoztatást fognak kapni a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokról, tudnivalókról!

II. Tantárgyfelvétel

A tantárgyfelvételi időszak első részének kezdete az adott campusnál megegyezik a bejelentkezési időszak kezdetével és 2021. szeptember 1-én zárul, a tantárgyfelvételi időszak második része (tantárgyfelvételi és módosítási időszak) 2021. szeptember 4-én kezdődik és 2021. szeptember 12-én zárul. 2021. szeptember 2-án és 3-án fogják az Egyetem munkatársai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti létszámkorlát alatti szabadon választható tantárgyakat ellenőrizni és letiltani, továbbá az oktató szervezeti egységek jelzése alapján indítani nem kívánt szabadon választható tantárgyakat letiltani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

III. Önköltségi/költségtérítési díj megfizetése

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók részére az önköltségi díj megfizetésével és az igényelhető fizetési kedvezményekkel, továbbá a diákhitellel kapcsolatban külön tájékoztatót adunk ki.

IV. Szabályzatok elérhetősége

A Hallgatói Követelményrendszer egyes szabályzatait és azok mellékleteit (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat, Felvételi Szabályzat, Doktori Szabályzat, Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat) megtalálja az Egyetem honlapján.

A hatályos szabályzatok MATE azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezést követően az alábbi oldalon érhetők el:  https://uni-mate.hu/hu/munkatarsaknak/szabalyzatok

V. Tájékoztatás MATE azonosítóról és jelszóról és levelezési rendszerről

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az informatikai rendszerek elérése egységes felhasználói azonosítóval történik. Ezt az azonosítót MATE azonosítónak nevezzük, a hallgatók esetén megegyezik a Neptun azonosítóval.

Az azonosító, illetve a hozzá kapcsolódó e-mail fiók automatikusan létrehozásra kerül a hallgatói jogviszony létrejöttekor. A fiók le van tiltva, aktiválásig nem használható.

Az azonosító aktiválása a https://joker.szie.hu oldalon tehető meg, kezdeti jelszóként az Ne szócska után a felhasználó születési dátumát megadva (pl. Ne19850206). A fiók aktiválása egy kötelező jelszócsere keretében valósul meg.

A levelezési rendszer használatával kapcsolatos tájékoztató elérhető itt: https://ifo.szie.hu/hu/utmutato-hallgatoknak

Gödöllő, 2021. augusztus 23.

Szalai Ferenc
oktatási igazgató
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Oktatási Igazgatóság

Letölthető tájékoztató 2021/22. tanév őszi félév (PDF)

Archívum

Letölthető tájékoztató 2020/21. tanév tavaszi félév (PDF)

Letölthető tájékoztató 2020/21. tanév őszi félév (PDF)