Szakdolgozat, diplomadolgozat, záróvizsga

Szakdolgozat, diplomadolgozat, záródolgozat, portfólió készítési útmutatók

A hallgatónak a záróvizsga részeként

  • felsőoktatási szakképzésben – amennyiben erről a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzés mintatanterve rendelkezik – záródolgozatot vagy portfóliót vagy szakdolgozatot;
  • alapképzésben szakdolgozatot;
  • pedagógus képzésben portfóliót;
  • mesterképzésben és osztatlan képzésben diplomadolgozatot kell készítenie.

Szakirányú továbbképzésben – a képzési és kimeneti követelmények szerint – szakdolgozat vagy diplomadolgozat készítése írható elő.

A dolgozat formai és tartalmi követelményeit a szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók tartalmazzák, melyek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függelékét képezik. Az alábbiakban a korábbi kari útmutatók olvashatók, melyek a 2022. január 31-ig benyújtásra kerülő dolgozatok esetében alkalmazhatók. 2022. február 1-től képzési területenként kerülnek meghatározásra az útmutatók, melyek elfogadása az egyetemi Oktatási Bizottság által 2021. szeptember 1-ig történik meg.

A volt Agrár- és Környezettudományi Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Élelmiszertudományi Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő, Budapest) útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Georgikon Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Gépészmérnöki Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Károly Róbert Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Kertészettudományi Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)

A volt Pedagógiai Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Rippl-Rónai Művészeti Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A volt Tájépítészeti és Településtervezési Kar útmutatója (hatályos: 2022. január 31-ig) (word) (PDF)

A Selye János Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakja (Komárno - Gödöllő) szakdolgozat készítési útmutatója (PDF)

A dolgozat titkosítása

Lehetőség van a szakdolgozatban/diplomamunkában megjelenő egyes céginformációk bizalmas kezelésére. Ennek megjelenési módjai:

a) Amennyiben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási vagy egyéb mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai, úgy azt a szóban forgó adatok megváltoztatásával vagy kipontozásával (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend sejtetésével) jelzi, feltéve, hogy ez a dolgozat értelmezését nem veszélyezteti.

b) Amennyiben a hallgató vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli lehetőség van a dolgozatban a szervezet nevének megváltoztatására vagy eltorzítására.

c) Ha az a) vagy b) pontban felsorolt technikák nem bizonyulnak elegendőnek, lehetőség van az elkészült dolgozat titkosítására is. Ez esetben a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal a megtekinthető és kölcsönözhető dolgozatoktól elkülönítve, külön kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak kiválasztásánál alapkövetelmény a maximális diszkréció biztosítása és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárása.

A dolgozat titkosítását a hallgató kérheti. A dolgozat titkosítására vonatkozó kérelem sablont a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. sz. függelék tartalmazza. A kérelmet a szakfelelős bírálja el.

Szakdolgozat/diplomadolgozat titkosítási kérelem (word) (PDF)

2020/21. tanév tavaszi félév szakdolgozat/diplomadolgozat benyújtással és záróvizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók

Az információk folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói részére (PDF)

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Gépészmérnöki Kar hallgatói részére (PDF)

Szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos információk a volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatói részére (PDF)

További infomációk az egyes campusok honlapján

Budai Campus:

Záróvizsga beosztások

Záróvizsga információk

Georgikon Campus

Kaposvári Campus

Károly Róbert Campus

Szent István Campus

A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Karhoz tartozó szakok esetén a Thesis felület elérhetősége:  https://thesis.gtk.szie.hu/

A Műszaki Intézethez (volt Gépészmérnöki Karhoz) tartozó szakok esetén a Thesis felület elérhetősége: https://gek.thesis.szie.hu/