Szakdolgozat, diplomadolgozat

Menü megjelenítése

Szakdolgozat, diplomadolgozat

Utolsó frissítés: 2023 december 05.

Szakdolgozat / diplomadolgozat / záródolgozat / portfólió készítése

A hallgatónak a záróvizsgára jelentkezés előtt szakdolgozatot / diplomadolgozatot / portfóliót (a továbbiakban: dolgozat) kell készítenie. A dolgozat formai követelményeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függeléke határozza meg.

A hallgatónak a záróvizsga részeként

  • felsőoktatási szakképzésben – amennyiben erről a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzés mintatanterve rendelkezik – záródolgozatot vagy portfóliót vagy szakdolgozatot;
  • alapképzésben szakdolgozatot;
  • pedagógus képzésben portfóliót;
  • mesterképzésben és osztatlan képzésben diplomadolgozatot kell készítenie.

Szakirányú továbbképzésben – a képzési és kimeneti követelmények szerint – szakdolgozat vagy diplomadolgozat készítése írható elő.

A dolgozat készítését az intézet/tanszék által jóváhagyott intézeti belső konzulens irányítja, igény esetén az intézet/tanszék által kijelölt külső konzulens is segítheti. A hallgató is javasolhat dolgozat témát, amelynek elfogadásáról az illetékes szakfelelős dönt, a döntés során ki kell kérni a dolgozati téma szerint illetékes intézetigazgató véleményét.

A dolgozat benyújtása

A dolgozatok benyújtása a 2022/23. tanévtől kezdődően egységesen a NEPTUN TR-en keresztül történik.

Tájékoztatók

Szakdolgozat leadási tájékoztató hallgatóknak 2023/24. tanév őszi félév (PDF)

Szakdolgozat leadási és kezelési tájékoztató munkatársaknak 2023/24. tanév őszi félév (PDF) (A fájl csak az Egyetem munkatársai számára elérhető, a letöltéshez bejelentkezés szükséges!)

Technikai segédlet bírálóknak 2023/24. tanév őszi félév (PDF)

Könyvtári útmutató a plágium-ellenőrzéssel kapcsolatban

Formai követelmények

A dolgozat formai és tartalmi követelményeit az Egyetem egységesen szabályozza 2023. szeptember 1-től alap-, mester-, felsőoktatási szakképzésben és osztatlan képzésben résztvevő, dolgozatot a 2023/24. tanévtől benyújtó hallgatók számára. A 2023/24. tanév őszi félév záróvizsga-időszakában a 2023/24. tanévet megelőzően megkezdett dolgozatok esetében az útmutató használata javasolt, de nem kötelező. Az érintett hallgatók esetében a dolgozat a korábban érvényes (korábbi kari) útmutató alapján is elkészíthető (a korábbi kari útmutatók az oldal végén érhetők el).

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6.13. sz. függeléke: A MATE egységes szakdolgozat / diplomadolgozat / záródolgozat / portfólió készítési útmutatója (PDF)

Az egységes útmutató mellékletei:

1. sz. melléklet: A felhasznált források kötelező adatelemei és azok feltüntetése (PDF)
2. sz. melléklet: A dolgozat elkészítésének ajánlott ütemezése (PDF)
3. sz. melléklet: Egyes területek speciális elvárásai
     3.1. sz. melléklet: Speciális elvárások a felsőoktatási szakképzésben (PDF)
     3.2. sz. melléklet: Speciális elvárások informatika képzési területen (PDF)
     3.3. sz. melléklet: Speciális elvárások műszaki képzési területen (PDF)
     3.4. sz. melléklet: Speciális elvárások művészeti és művészetközvetítési képzési területen (Rippl-Rónai Művészeti Intézet) (PDF)
     3.5. sz. melléklet: Speciális elvárások pedagógusképzés képzési területen (PDF)
     3.6. sz. melléklet: Speciális elvárások táj- és kertépítészeti és településtervezési területen (Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet) (PDF)
4. sz. melléklet: Kötelezően használandó nyomtatványok
     4.1. sz. melléklet: Konzulensi nyilatkozat (PDF)
     4.2. sz. melléklet: Nyilatkozat a záródolgozat/szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről (PDF)
5. sz. melléklet: Kötelezően használandó iratminták
     5.1. sz. melléklet: Címlap (PDF)
     5.2. sz. melléklet: Tartalmi kivonat (absztrakt) (PDF)
6. sz. melléklet: Bírálati lapok
     6.1. sz. melléklet: Agrár, bölcsészettudományok, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés és társadalomtudományok képzési terület bírálati lapja (XLSX)
     6.2. sz. melléklet: Műszaki Intézet képzései bírálati lapja (XLSX)
     6.3. sz. melléklet: Művészeti és művészetközvetítési alapképzések bírálati lapja (Rippl-Rónai Művészeti Intézet) (XLSX)
     6.4. sz. melléklet: Művészeti mesterképzések és osztatlan képzés diplomadolgozat bírálati lapja (Rippl-Rónai Művészeti Intézet) (XLSX)
     6.5. sz. melléklet: Művészeti mesterképzéseken a mesterműre vonatkozó bírálati lap (Rippl-Rónai Művészeti Intézet) (XLSX)
     6.6.1. sz. melléklet: Portfólió értékelő lap pedagógusképzés képzési terület szakirányú továbbképzésein (XLSX)
     6.6.2. sz. melléklet: Portfólió értékelő lap az Agrármérnöktanár mesterképzési szakon (XLSX)
     6.7. sz. melléklet: Informatika képzési terület bírálati lapja (XLSX)
     6.8. sz. melléklet: Agrár, gazdaságtudományok és informatika képzési terület bírálati lapja felsőoktatási szakképzési szakokon (XLSX)
     6.9. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Tájépítész mérnöki mesterképzési szakon (XLSX)
     6.10. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon (XLSX)
     6.11. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Településmérnöki mesterképzési szakon (XLSX)
7. sz. melléklet: Műszaki Intézet dolgozati feladatlap (PDF)
8. sz. melléklet: Idegennyelvi és szakfordító szakirányú továbbképzések speciális szabályai

Szerkeszthető iratminták

Címlap (word)
Tartalmi kivonat (absztrakt) (word)
Műszaki Intézet dolgozati feladatlap (word)

Nyilatkozatok

Konzulensi nyilatkozat (word)

Nyilatkozat a záródolgozat/szakdolgozat/diplomadolgozat/portfólió nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről (word)

A dolgozat titkosítása

Lehetőség van a szakdolgozatban/diplomamunkában megjelenő egyes céginformációk bizalmas kezelésére. Ennek megjelenési módjai:
a)    Amennyiben a hallgatónak, illetve a vizsgált szervezet vezetőinek csak egyes gazdálkodási vagy egyéb mutatók széleskörű hozzáférhetőségével kapcsolatban vannak fenntartásai, úgy azt a szóban forgó adatok megváltoztatásával vagy kipontozásával (esetleg „xxxx” jelsorozattal a nagyságrend sejtetésével) jelzi, feltéve, hogy ez a dolgozat értelmezését nem veszélyezteti.
b)    Amennyiben a hallgató vagy a szóban forgó szervezet vezetése ezt igényli lehetőség van a dolgozatban a szervezet nevének megváltoztatására vagy eltorzítására.
c)    Ha az a) vagy b) pontban felsorolt technikák nem bizonyulnak elegendőnek, lehetőség van az elkészült dolgozat titkosítására is. Ez esetben a dolgozat a sikeres védés után BIZALMAS/NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ felirattal a megtekinthető és kölcsönözhető dolgozatoktól elkülönítve, külön kerül megőrzésre. A megőrzés 5 évre szól és ebben az esetben kizárólag adminisztratív célokat szolgál. A titkosítási kérelemmel érkező dolgozatok esetében a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak kiválasztásánál alapkövetelmény a maximális diszkréció biztosítása és mindenfajta üzleti érdekeltség kizárása.

A dolgozat titkosítását a hallgató kérheti. A dolgozat titkosítására vonatkozó kérelem sablont a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. sz. függelék tartalmazza. A kérelmet a szakfelelős bírálja el.

Szakdolgozat/diplomadolgozat titkosítási kérelem (word) (PDF) (A kérelem díja 10.000 Ft, melyet a NEPTUN TR-en keresztül kell megfizetni.)

További információk az egyes campusok honlapján

Budai Campus

Georgikon Campus

Kaposvári Campus

Károly Róbert Campus

Szent István Campus

Archívum - korábbi kari szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók

A volt Agrár- és Környezettudományi Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Élelmiszertudományi Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)
A volt Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) útmutatója (word) (PDF)
A volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő, Budapest) útmutatója (word) (PDF)
A volt Georgikon Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Gépészmérnöki Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Károly Róbert Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF) (frissítve: 2023. április 21.)
A volt Kertészettudományi Kar útmutatója (word) (PDF), angol nyelvű útmutató (word) (PDF)
A volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Pedagógiai Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Rippl-Rónai Művészeti Kar útmutatója (word) (PDF)
A volt Tájépítészeti és Településtervezési Kar útmutatója (word) (PDF)
A Selye János Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakja (Komárno - Gödöllő) szakdolgozat készítési útmutatója (PDF)