Diákigazolvány

Diákigazolvány

Utolsó frissítés: 2024 március 04.

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2023/24. tanév őszi félévi diákigazolvány érvényesítő matrica érvényességi határideje 2024. március 31.!

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek diákigazolvánnyal és a 2023/24. tanév tavaszi félévben aktív jogviszonyúak, a tavaszi féléves diákigazolvány érvényesítő matricát a campus Tanulmányi Osztályon hallgatói félfogadási időben személyesen tudják átvenni.

Hallgatói félfogadási időszakok: hétfő, szerda, csütörtök 9:00-12:00 óra.
Péntek: ügyeleti rendben a levelező munkarendű képzések hallgatói részére 9.00 – 12.00 óra között.

Diákigazolvány érvényesítő matrica átvételének határideje - az tavaszi félévben 2024. február 12. - március 31.!

A diákigazolvány érvényesítő matrica postázására nincs lehetőség!

Üdvözlettel:
Oktatási Igazgatóság

 

 

Tájékoztató az igényelt Diákigazolvány átvételéről

Az Egyetemre érkezett diákigazolvány átvétel és diákigazolvány érvényesítés csak személyesen történhet a hallgatói félfogadási időszakokban!


 

Diákigazolvány ügyintézés

 

A diákigazolvány igénylését, kiadását, visszavonását és érvényesítését a 362/2011 (XII. 30.) korm. rendelet az oktatási igazolványokról (továbbiakban diákigazolványok) szabályozza. A köznevelésben tanuló kedvezmények igénybevételére a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult.

Diákigazolvány igénylésre a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem aktív hallgatói jogviszonyú hallgatója jogosult. A hallgatók első diákigazolvány-igénylésüket ingyenesen nyújthatják be elektronikusan a NEPTUN TR-en keresztül a NEK adatlap alapján.
A diákigazolvány igénylés oka lehet még: adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés. A diákigazolvány időbeli korlátozás nélkül igényelhető.

A diákigazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben több intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha több munkarendben tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

A 362/2011. (XII.30.) korm. rendelet 3§ (1) alapján az "oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig érvényesek".

Diákigazolvány igénylés és kezelés menete:

 1. Okmányiroda felkeresése
 2. NEK adatlap feltöltése a Neptunba
 3. Diákigazolvány igénylés rögzítése a Neptuba
 4. Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez
 5. Hibás igénylés javítása
 6. Diákigazolvány átvétele
 7. Diákigazolvány érvényesítése
 8. Diákigazolványon található adatok változása
 9. Diákigazolvány elvesztése, sérülése
 10. Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

Okmányiroda felkeresése

A diákigazolvány ügyintézés alapja a NEK adatlap, mely a jelenlegi rendelet alapján 5 évig érvényes. A NEK adatlapot az Okmányiroda állítja ki, ahol rögzítik a hallgató személyes adatait, fényképét és aláírását. A NEK adatlapon szereplő téves adatokat csak az Okmányirodában tudják javítani!

NEK adatlap – NEPTUN TR

A NEK adatlap birtokában – a diákigazolvány igénylés rögzítése előtt - a hallgató kötelessége összehasonlítani NEPTUN TR-ben található adatokat a NEK adatlapon található adatokkal. Amennyiben az adatokban eltérést tapasztal, akkor fel kell keresni a campus Tanulmányi Osztályt, és kérni a nem megfelelő adatok javítását.

A NEK adatlapot az igénylés rögzítése előtt fel kell tölteni a NEPTUN TR-be. NEK adatlap feltöltése az Információ - Dokumentumok menüponton lehetséges. (Választandó dokumentum típusa: NEK adatlap!)

Diákigazolvány igénylés rögzítése a NEPTUN TR-be

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN TR Ügyintézés - Diákigazolvány igénylés menüponton történik a NEK azonosító megadásával (Új felvétel gomb). A diákigazolvány igénylés oka lehet: első igénylés, adatváltozás, előző igazolvány sérülése, elvesztés.

Amennyiben több képzésre is jogosult igazolványt igényelni, akkor igénylés előtt ellenőrizni szükséges, hogy megfelelő képzésen állva adja le az igénylését. Az igénylés rögzítésével a munkarend automatikusan kerül hozzárendelésre az igényléshez.
A diákigazolványhoz csak a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő bejelentett érvényes címet lehet megadni, egyéb cím megadása esetén az igénylés visszautasításra kerül!

A felületen a javasolt Üzenet típus beállítás: "Minden". Amennyiben az igénylés sikertelen, az igénylés FIR státusza: "NEK gyártás visszautasítva", ha az igénylés sikeres a FIR státusza: "Legyártott kártya". Az elkészült Diákigazolvány adatai a Saját adatok -> Személyes adatok -> Diákigazolvány fülön találhatóak.

Amennyiben több intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha több munkarendben tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

A MATE campusainak nyomdai kódjai:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus, Nyomdai kód: F15632
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Nyomdai kód: F83796
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Nyomdai kód: F00729
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Károly Róbert Campus, Nyomdai kód: F60149
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kisvárdai Képzési Hely, Nyomdai kód: F31241
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nyírbátori Képzési Hely, Nyomdai kód: F30760
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szarvasi Képzési Hely, Nyomdai kód: F98232
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campus, Nyomdai kód: F25744

Igazolás utazási kedvezmény igénybevételéhez

A hallgató érvényes diákigazolvány igényléssel utazási kedvezményre jogosító diákigazolványt helyettesítő igazolást, azaz ideiglenes diákigazolványt igényelhet a campus Tanulmányi Osztályon, amíg az állandó igazolvány el nem készül.

Diákigazolvány igénylése nélkül állítható ki a 60 napig érvényes igazolás annak a nem magyar állampolgárságú hallgatónak, aki tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait, valamint az intézményt váltó hallgatónak, akit – az előző intézményből történő kijelentés hiánya miatt – nem tud bejelenteni az intézmény, és így igénylést sem tud továbbítani részére.

Hibás igénylés javítása

Az igénylés állapotát nyomon követheti a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, vagy a https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas oldalon.

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

A hiba leírását a NEPTUN TR-be belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány ügyintézés / Hibaleírás gombra kattintva tekintheti meg. Amennyiben nem látja a hiba okát, akkor kérjen segítséget a diákigazolvány ügyintézésének helyén. A hiba javítása után az igénylés újra továbbításra kerül az OH felé.

A "Beküldött igénylés adatmezői hibásak" hibaüzenet esetén kérem jelezze írásban a Tanulmányi Ügyitnézőjének miért igényel új diákigazolványt (pl.: személyi adatai megváltoztak, diákigazolványa elveszett, stb.) hogy előző Diákigazolványát érvényteleníteni tudja a rendszerben.

Diákigazolvány átvétele

A diákigazolványok az igénylés leadásától számított 45-60 nap alatt készülnek el. Az elkészült igazolványokat az Oktatási Hivatal az Intézménybe postázza. Az igénylési folyamat állapotát a NEPTUN TR hallgatói webes felületén a hallgató követheti, ahol tájékozódhat arról is, hogy elkészült-e már a diákigazolvány. A diákigazolvány átvételéről a NEPTUN TR-en keresztül üzenet kerül kiküldésre! A Diákigazolvány átvétele csak személyesen lehetséges.

Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolványokat aktív jogviszony esetén minden félévben érvényesítő matricával látjuk el, mely tartalmazza érvényességének időtartamát, a matrica sorszámát és az intézmény betűkódját. Az érvényesség határideje az I. féléves érvényesítő matrica esetén március 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja. Egy adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató.

A matrica elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft!

Diákigazolványon található adatok változása

Amennyiben a személyi adataiban, illetve a lakcímében változás következik be, új diákigazolványt kell igényelnie. Munkarend váltáskor, illetve képzési hely (telephely) változásakor is új diákigazolványt szükséges igényelni!

Diákigazolvány elvesztése, sérülése

Ha a diákigazolvány elveszett, ellopták, megrongálódott, megsemmisült, azt jelezni kell a campus Tanulmányi Osztályon, és egyúttal új igazolványt igényelhet elektronikusan, a NEPTUN TR-en keresztül. A megrongálódott diákigazolványt le kell adni, egyéb esetben nyilatkozni kell az elvesztésről, eltulajdonításról. Mivel adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató, a diákigazolvány elvesztése illetve sérülése esetén a matrica is sérül illetve elveszik, így díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

Diákigazolvány bevonása, érvényesség vége

A hallgatói jogviszony megszűnésével a diákigazolvány bevonásra kerül a NEPTUN TR-ben. A jogviszony megszűnés tényét az Egyetem lejelenti az Oktatási Hivatal felé. Az érvényesített diákigazolvány használatára őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig jogosult a hallgató. Amennyiben a jogosultsági időn belül az igazolványt a hallgató elveszti, helyette igazolás állítható ki.

Utazási kedvezmények

A diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet  szabályozza. (2024. március 1. napjától hatályos)

A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megillető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértéke a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján:

Tanulói és hallgatói jogviszony valamint életkor alapján igénybe vehető utazási kedvezmények:

 • érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató, valamint szakmai oktatásban tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy 90%os bérletkedvezményre jogosult,

valamint az

 • a 14. és 25. életév közötti fiatal a 25. életéve betöltéséig 50%-os jegykedvezményre jogosult.